Виховання - це процес соціальний в найширшому розумінні...

З усім складним світом навколишньої дійсності дитина входить у безкінечне число відносин, кожна з яких незмінно розвивається, переплітається з іншими відносинами, ускладнюється моральним і фізичним зростанням самої дитини... Спрямувати цей розвиток і керувати ним - завдання вихователя. Вчителі нашої школи постійно ведуть пошуки раціональних шляхів, щоб створити в школі умови взаєморозкриття добрих починань батьків, також для гармонійного розвитку особистості учня. Для цього в школі проводяться засідання педагогічної ради, на яких обговорюються питання професійного самовдосконалення вчителя, педагогіка життєтворчості, діяльність колективу щодо впровадження нових форм і методів організації позакласної життєдіяльності учнів.

Завдання всієї виховної системи школи - навчити дитину жити у гармонії з собою і з тими хто поряд, навчити радісно, без страху і насильства, виховувати бережливе ставлення до людини і людського житя як найвищої цінності, патріотичні почуття і любов до Батьківщини.

Основою виховної системи в нашій школі є повага і довір'я до дитини, визнання її права на життя, навчання і власний моральний вибір.

Основне завдання, яке стоїть перед педагогами нашої школи, - формування в дітей та молоді системи цінностей і духовних, національної свідомості, чіткої патріотичної свідомості, розвиток творчої всебічнорозвиненої особистості, особистісного потенціалу, залучення кожної діяльності, а також піклування про здоров'я кожної дитини.

Рівні лінійного управління, що виступають як ієрархічна система

Перший рівень цієї системи забезпечує директор. як єдиноначальник він підбирає і розставляє кадри, здійснює внутрішній контроль, надає допомогу учнівському колективу, організовує роботу з батьками, звітує про роботу навчального закладу. Керує він через своїх заступників, педагогічний колектив, батьків та учнівське самоврядування. На цьому рівні завершується підготовка конкретних пропозицій, приймаються управлінські рішення й визначаються шляхи їх реалізації для переведення всієї системи у якісно новий стан.

Другий рівень управління - заступники директора, які реалізують управлінські рішення згідно з координаційним розподілом обов'язків між адміністративними працівниками.

Третій рівень управління - педагог- організатор, соціальний педагог, вчителі, класні керівники, методичні об'єднання, творча група. Тут створюється кілька підсистем, у яких об'єкт управління може стати його суб'єктом.

Четвертий рівень управління - учнівський колектив.

Усі рівні внутрішнього управління навчального закладу тісно взаємодіють, впливають на вчителів, учнів, батьків.

Структурні підрозділи виховної системи школи

/Files/images/111.JPG

Виховна система школи має такі риси :

1. Субєктивність і співпраця. В центрі уваги педагога повинна бути дитина та її свобода, а її розвиток розглядається як процес її самореалізації і саморозвитку, де передбачається свобода вибору дитиною. Дитина-субєкт в діяльності, а не об'єкт впливу педагога. Діяльність педагога з учнями - це співпраця на користь дитини.

2. Здійснення виховного процесу через різні види діяльності. Діяльність має задовольнити потреби особистості дитини у самоствердженні, самовизначені, самоактуалізації, саморегуляції, для чого в школі створюються умови через забезпечення дітей різними видами діяльності. Визначення видів діяльності відбувається через дослідження потреб дітей, їхніх уподобань. Види діяльності учнів в виховній роботі : фізична, етико-естетична, пізнавальна, комунікативна.

3. Створення середовища, збагаченого сенсорними стимулами. Гарний дизайн навчальних приміщень (за можливості) естетичність, дошка пошани, заохочення, створення ситуації успіху, відзначення переможців конкурсів, змагань на загальношкільних заходах, проведення щорічного конкурсу "Кращий клас року", запровадження технології педагогічної підтримки.

4. Психологічне забезпечення. Діяльність класних керівників щодо виховання учнів здійснюється згідно вікових категорій та уподобань учнів. система психологічної діагностики сприяє ефективності роботи педколективу з розвитку творчих здібностей учнів.

Виховна система школи поєднує такі напрямки :

/Files/images/112.JPG

Модель виховної системи школи

"Навчимо дітей з ранньої колиски своїй землі вклонятись низько"

Кiлькiсть переглядiв: 237